Tiêu điểm
 Số vb:Trích yếu:Ngày ban hành:Tải về
Sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.TT 13-2019-TTBYTSửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.05/07/2019Tải về
QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP15/2018/TT-BYTQUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP30/05/2018Tải về
Thông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú52/2017/TT-BYTThông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú29/12/2017Tải về
Thông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ51/2017/TT-BYTThông tư hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ29/12/2017Tải về
Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 201704/11/2017Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 201704/12/2017Tải về
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng5643/QĐ-BYTHướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng22/11/2017Tải về
V/V Hướng dẫn thực hiện Thông tư 39/2017/TT-BYT1265/SYT-NVYV/V Hướng dẫn thực hiện Thông tư 39/2017/TT-BYT20/11/2017Tải về
V/v Tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT5162-BHXH-CSYTV/v Tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT17/11/2017Tải về
Biên bản thống nhất giữa Bộ Y tế với BHVN 24 T10 20171135/BB-BYTBiên bản thống nhất giữa Bộ Y tế với BHVN 24 T10 201724/10/2017Tải về
V/v Quyết định về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thnah toán chi phí khám chữa bệnh BHYT4210/QĐ-BYTV/v Quyết định về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thnah toán chi phí khám chữa bệnh BHYT20/09/2017Tải về
V/v Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC7117/BYT-KH-TCV/v Hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC27/09/2016Tải về
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnhTHÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc 29/10/2015Tải về
Về việc tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch SXHD,TCM7181/BYT-KCBVề việc tích cực triển khai việc phòng, chống bệnh dịch SXHD,TCM30/09/2015Tải về
QĐ vv ban hành Bảng phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)3907/QĐ-BYTQĐ vv ban hành Bảng phân loại thống kê quốc tế về bệnh tật và các vấn đề sức khỏe có liên quan phiên bản lần thứ 10 (ICD 10)24/09/2015Tải về
V/v giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT4262/BHXH-CSYTV/v giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYTTải về
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóa3879/QĐ-BYTHướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội tiết - chuyển hóaĐăng nhập
Văn bản - tài liệu