Tiêu điểm

Tin tức

Tập huấn kỹ năng ứng xử giao tiếp cho 218 cán bộ, nhân viên trung tâm y tế Tân Kỳ

 Tập huấn kỹ năng ứng xử giao tiếp cho 218 cán bộ, nhân viên trung tâm y tế Tân Kỳ

Tập huấn kỹ năng ứng xử giao tiếp cho 218 cán bộ, nhân viên trung tâm y tế Tân Kỳ

Tân Kỳ chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (hưởng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm 15/4-15/5/2019)

 Tân Kỳ chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (hưởng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm 15/4-15/5/2019)

Tân Kỳ chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (hưởng ứng tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm 15/4-15/5/2019)

Trung tâm y tế Tân Kỳ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

 Trung tâm y tế Tân Kỳ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm y tế Tân Kỳ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Trung tâm y tế Tân Kỳ mổ cấp cứu thành công ca vỡ tạng do tai nạn giao thông

 Trung tâm y tế Tân Kỳ mổ cấp cứu thành công ca vỡ tạng do tai nạn giao thông

Trung tâm y tế Tân Kỳ mổ cấp cứu thành công ca vỡ tạng do tai nạn giao thông

Văn bản - tài liệu